Neodidagmata

Czasopismo naukowe Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
w Poznaniu, poświęcone problemom – teoretycznym, empirycznym i innowacyjnym współczesnej edukacji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu: dydaktyki,
 technologii kształcenia, pedagogiki medialnej.

Pismo składa się z czterech działów: problemy współczesnej pedagogiki, prace badawcze i doświadczenia, innowacje pedagogiczne, recenzje i sprawozdania.

„Neodidagmata” adresowana jest do teoretyków, badaczy problemów pedagogicznych oraz nauczycieli różnorodnych placówek edukacyjnych. Część artykułów publikowana jest
w języku angielskim, a wszystkie posiadają angielski abstrakt. Czasopismo trafia do wielu ośrodków naukowych za granicę.